Dariusz Trzmielak - język polskiDariusz Trzmielak - język angielski
Dariusz Trzielak - kontakt
Dariusz Trzmielak

SPECJALIZACJA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII -ponad dziesięcioletnie doświadczenie i wiedza oparta na zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami oraz wynikach badań uzyskanych od naukowców, menadżerów firm i ośrodków wsparcia w kraju i za granicą

Dariusz Trzmielak

O mnie:


W latach 2004-2007 byłem dyrektorem Centrum Innowacji w amerykańsko-polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksański–Uniwersytet Łódzki.

Jestem profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Łódzkim i dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (www.ctt.uni.lodz.pl). Należę również do grona członków:

  • - Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ (www.ciat.uni.lodz.pl),
  • - Rady Naukowej Centrum Badań Proakademia,
  • - Rady Naukowej - OPUS International Journal Society Researches, 
  • - Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
  • - Rady Nadzorczej spółki GeneaMed sp. z o.o.

 
Zakres moich specjalizacji to:

- Ocena potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań,
- Transfer i komercjalizacja wiedzy i technologii oraz własności intelektualnej w procesie komercjalizacji,
- Transfery wyników badań do przemysłu.

Członek Fellows Network Instytutu Innovation Creativity and Capital Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, Texas, USA

Aktualności

Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą monografią: International cases on innovation knowledge and technology transfer

więcej...

Copyright 2014 © Dariusz Trzmielak

Strony internetowe Łódź