Dariusz Trzmielak - język polskiDariusz Trzmielak - język angielski
Dariusz Trzielak - kontakt
Dariusz Trzmielak

SPECJALIZACJA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII -ponad dziesięcioletnie doświadczenie i wiedza oparta na zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami oraz wynikach badań uzyskanych od naukowców, menadżerów firm i ośrodków wsparcia w kraju i za granicą

Dariusz Trzmielak

Dariusz Trzmielak: „Moje publikacje”

« Wróc do strony głównej

International cases on innovation- knowledge and technology transfer

Pliki też do ściągnięcia w menu "Publikacje"

1. Innovations and Knowledge Commercialization - Łódź 2013

Poniżej udostępniam również wersję pdf tej publikacji - do pobrania. 

Mój artykuł: Commercialisation of research results – cooperation between science and business dostępny na stronach 53-68.

2. Innowacje i komercjalizacja w Biotechnologii - Poznań 2013

Poniżej udostępniam również wersję pdf tej publikacji - do pobrania. 

Artykuł mojego współautorstwa: Transfer biotechnologii i rola naukowaca w komercjalizacji wyników badań na przykładach spółek spin-off i spin-out - Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Inno-Gene S.A. - s. 191

3. Własność intelektualna na uczelni i w działalności gospodarczej. Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu patentowania w Polsce i wybranych krajach - Łódź 2013

Poniżej udostępniam również wersję pdf tej publikacji - do pobrania. 

Publikacja mojego współautorstwa: 

Własność intelektualna na uczelni i w działalności gospodarczej

Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu patentowania w Polsce i wybranych krajach.

4. Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm - Łódź 2011

Poniżej udostępniam również wersję pdf tej publikacji - do pobrania. 

Artykuł mojego współautorstwa: Rola marketingu relacji w procesach transferu technologii na rynkach międzynarodowych - s. 151


Copyright 2014 © Dariusz Trzmielak

Strony internetowe Łódź