Dariusz Trzmielak - język polskiDariusz Trzmielak - język angielski
Dariusz Trzielak - kontakt
Dariusz Trzmielak

SPECJALIZACJA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII -ponad dziesięcioletnie doświadczenie i wiedza oparta na zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami oraz wynikach badań uzyskanych od naukowców, menadżerów firm i ośrodków wsparcia w kraju i za granicą

Dariusz Trzmielak

Doświadczenie zawodowe

KIEROWANIE I KOORDYNOWANIE MERYTORYCZNE PROJEKTAMI DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKAWYKŁADY I SZKOLENIABADANIA
 • Kierownik projektu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (2012-2013)
 • Kierownik projektów „Kreator Innowacyjności” Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej” na UŁ w latach 2009-2013
 • Kierownik projektu „Od pomysłu do innowacyjnej firmy” 2006-2008
 • Kierownik projektu Leonardo da Vinci, EQVALL, Improvement Quality of Life-long 2006-2008
 • Kierownik projektu i autor badań dla STOVIT sp. z o.o. – zmiany w asortymencie i zmiany cen
 • Kierownik projektu „Oszacowaniu rynku dla 10 najlepiej rokujących projektów pochodzących z bazy Bank Technologii i Wyrobów”, 2005
 • Koordynator projektów „Manager Innowacyjności” 2008/2009/20011/2012
 • Koordynator merytoryczny projektu Europejski Broker Transferu Technologii w ramach Programu Leonardo da Vinci (2013- )
 • Koordynator projektu „Przygotowanie do wdrożenia przedsięwzięć innowacyjnych” 2006-2008
 • Ekspert w grupie ekspertów projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu, 2010-2012
 • Ekspert w projekcie UŁ „Establishment of mechanism of cooperation and interaction between universities and industry at the regional level as an element of development strategy of universities” –Tempus (2008/9)
 • Ekspert w projekcie “Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w RPO WO 2007-2013
 • Ekspert w badaniu realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych” (2008)
 • Ekspert Akceleratora Technologii UŁ z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości i transferu technologii
 • Ekspert w programie oceny potencjału rynkowego dla nowych technologii „ATAC” - Advanced Technology Assessment and Commercialization
 • Ekspert Centrum Innowacji UŁ ds. oceny innowacyjności przedsięwzięcia w ocenach innowacyjności realizowanych dla programu SPO WKP 2. 3
 • Konsultant i koordynator programu w Konsorcjum RMS - Program budowania strategii dla firm Narodowego Funduszu Inwestycyjnego “Piast”
 • Wykonawca opinii dotyczących potencjału rynkowego produktów i technologii
 • Wykonawca wyceny technologii
 • Wykładowca Studium Podyplomowego Komercjalizacji Nauki i Technologii z oceny wartości ekonomicznej technologii
 • Współautor badania dla PKO BP – rynek kredytów mieszkaniowych
 • Współautor badań rynku usług medycznych – Jakość usług medycznych w jednostkach specjalistycznych i POZ w województwie łódzkim
 • Koordynator Studium Menedżerskiego w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (VIII edycja)
 • Wykładowca Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi z zakresu kształcenia kandydatów do rad nadzorczych – zarządzanie, marketing
 • Autor badań na rynku samochodowym i ubezpieczeniowym w Polsce w latach 1999-2000


Kategorie:

 • Autor badań dla STOVIT sp. z o.o. – zmiany w asortymencie i zmiany cen

Certyfikaty:

 • Członek Rady

 • Ekspertyza STOVIT

 • Ekspert PARP


Copyright 2014 © Dariusz Trzmielak

Strony internetowe Łódź