Dariusz Trzmielak - język polskiDariusz Trzmielak - język angielski
Dariusz Trzielak - kontakt
Dariusz Trzmielak

SPECJALIZACJA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII -ponad dziesięcioletnie doświadczenie i wiedza oparta na zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami oraz wynikach badań uzyskanych od naukowców, menadżerów firm i ośrodków wsparcia w kraju i za granicą

Dariusz Trzmielak

Doświadczenie naukowe

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania uzyskałem w 2001 roku za pracę pt.: Kształtowanie nowego produktu przy wykorzystaniu analizy wielowymiarowych. Swoją pracę habilitacyjną: Komercjalizacja wiedzy i technologii – stymulanty i strategie ukończyłem w roku 2013. 

- W 1998 roku byłem stypendystą Fundacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa).

- W 2000 roku odbyłem też staż naukowy w Justus Liebig Universität w Giessen

- Ukończyłem równiez szkolenie dla dyrektorów w Instytucie Innovation Creativity and Capital Uniwerstytetu Teksańskiego w Austin, gdzie uzyskałem certyfikat Instytutu jako specjalista z zakresu transferu wiedzy i technologii. 

- Opublikowałem ponad 90 prac (w tym 5 książek). Posiadam w dorobku 24 pozycje napisane w językach obcych w tym jedną monografię współredagowaną dla Wydawnictwa Purdue University Press (USA).

Działalność regionalnaDziałalność naukowa i eksperckaSzkolenia
  • Komitet Monitorujący RPOWL

  • Ezdrowie - ekspert

  • Rada Naukowa Czasopisma

  • Wyróżnienie

  • Certyfikat MSSTC

  • Ekspert NCBIR KadTech

  • Szkolenie Kadry Prawniczej

  • Program Certyfikate


Copyright 2014 © Dariusz Trzmielak

Strony internetowe Łódź