Dariusz Trzmielak - język polskiDariusz Trzmielak - język angielski
Dariusz Trzielak - kontakt
Dariusz Trzmielak

SPECJALIZACJA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII -ponad dziesięcioletnie doświadczenie i wiedza oparta na zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami oraz wynikach badań uzyskanych od naukowców, menadżerów firm i ośrodków wsparcia w kraju i za granicą

Dariusz Trzmielak

Projekty naukowe

W latach 2001-2013 kierowałem dwoma projektami naukowymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Pierwszy z nich Ocena potencjału komercjalizacyjnego nowych technologii stał się podstawą rozprawy habilitacyjnej pt.: Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie. Drugi projekt naukowy  (zespołowy z: prof. dr hab. Bogdanem Gregorem oraz dr Małgorzatą Grzegorczyk) Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw jest kontynuacją moich wcześniejszych prac naukowych.


Copyright 2014 © Dariusz Trzmielak

Strony internetowe Łódź