Dariusz Trzmielak - język polskiDariusz Trzmielak - język angielski
Dariusz Trzielak - kontakt
Dariusz Trzmielak

SPECJALIZACJA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII -ponad dziesięcioletnie doświadczenie i wiedza oparta na zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami oraz wynikach badań uzyskanych od naukowców, menadżerów firm i ośrodków wsparcia w kraju i za granicą

Dariusz Trzmielak

O mnie

Jestem i byłem

Dr hab. Dariusz Trzmielak jest:

profesorem uczelni na Wydziale Zarzązdania (www.wz.uni.lodz.pl)  Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Zakładu Badań Marketingowych.

Z-cą Dyrektora ds. naukowych Instytutu Centrm Zdrowia Matki Polki (www.iczmp.edu.pl auka)

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości (SOOIPP- www.sooipp.org.pl) 

Członkiem Rady Naukowej - Centrum Badań Proakademia (http://www.proakademia.eu)

Członkiem Fellows Network Instytutu Creatywności i Kapitału IC2 - Uniweresytet Teksański w Austin

Członkiem Rady Naukowej - kwartalnika Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych - Instytutu Lotnictwa w Warszawie

Członkiem Rady Naukowej - czasopisma OPUS - Turcja

2004-2018

w latach 2007-2018 byłem:

dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (www.ctt.uni.lodz.pl) - 2007-2018;

Członkiem Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ (www.ciat.uni.lodz.pl) - 2008-2018

Członkiem Rady Nadzorczej firmy GeneaMed sp. z o.o.

w latach 2010-2014 byłem i członek komitetu inwestycyjnego Funduszu StartMoney.

 Członkiem Rady Nadzorczej spółki spin-off - GeneaMed sp. z o.o. (www.geneamed.com) 2015-2018

w latach 2007-2008 byłem Wicepresem Fundacji Akcelerator Technologii FUŁ

w latach 2004-2007 byłem dyrektorem Centrum Innowacji w Polsko-Amerykańskim Programie Offsetowym (Uniwersytet Teksański w Austin - Uniwersytet Łódzki)

Specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań, wycenie włąsności intelektualnej,  transferze wiedzy i technologii, komercjalziacji wiedzy i technologii oraz strategiach ochrony włąsności intelketualnej w komercjalziacji i transferze wyników badań z nauki do przemysłu.

 

Dr hab. Dariusz Trzmielak prof. UŁ - dariusz@trzmielak.pl

Zachęcam również do zapoznania się z moimi najnowszymi PUBLIKACJAMI."

Działalność regionalnaDziałalność naukowa i eksperckaDziałalność biznesowa i eksperckaSzkolenia
 • Komitet Monitorujący RPOWL

 • Ezdrowie - ekspert

 • Rada Naukowa Czasopisma

 • Wyróżnienie

 • Ekspert NCBIR KadTech

 • Certyfikat MSSTC

 • Członek rady

 • Ekspertyza STOVIT

 • Ekspert PARP

 • Szkolenie Kadry Prawniczej

 • Program Certyfikate


Copyright 2014 © Dariusz Trzmielak

Strony internetowe Łódź