Dariusz Trzmielak - język polskiDariusz Trzmielak - język angielski
Dariusz Trzielak - kontakt
Dariusz Trzmielak

SPECJALIZACJA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII -ponad dziesięcioletnie doświadczenie i wiedza oparta na zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami oraz wynikach badań uzyskanych od naukowców, menadżerów firm i ośrodków wsparcia w kraju i za granicą

Dariusz Trzmielak

O mnie

Dr hab. Dariusz Trzmielak prof. UŁ

„Jestem dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (www.ctt.uni.lodz.pl), kieruję Zakładem Badań Marketingowych (Katedra Marketingu) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (www.wz.uni.lodz.pl).

Wchodzę w skład członków Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ (www.ciat.uni.lodz.pl). Jestem również członkiem komitetu inwestycyjnego Funduszu StartMoney.

Ponadto należę do grona członków zarządu Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (www.sooipp.org.pl).

Specjalizuję się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań, w transferze wiedzy i technologii, komercjalziacji wiedzy i technologii oraz strategiach ochrony własności intelketualnej w komercjalziacji i w transferze wyników badań z nauki do przemysłu.

Zachęcam również do zapoznania się z moimi najnowszymi PUBLIKACJAMI."

Działalność regionalnaDziałalność naukowa i eksperckaDziałalność biznesowa i eksperckaSzkolenia
 • Komitet Monitorujący RPOWL

 • Ezdrowie - ekspert

 • Rada Naukowa Czasopisma

 • Wyróżnienie

 • Ekspert NCBIR KadTech

 • Certyfikat MSSTC

 • Członek rady

 • Ekspertyza STOVIT

 • Ekspert PARP

 • Szkolenie Kadry Prawniczej

 • Program Certyfikate


Copyright 2014 © Dariusz Trzmielak

Strony internetowe Łódź