Dariusz Trzmielak - język polskiDariusz Trzmielak - język angielski
Dariusz Trzielak - kontakt
Dariusz Trzmielak

SPECJALIZACJA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TECHNOLOGII -ponad dziesięcioletnie doświadczenie i wiedza oparta na zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami oraz wynikach badań uzyskanych od naukowców, menadżerów firm i ośrodków wsparcia w kraju i za granicą

Dariusz Trzmielak

Publikacje

Prace dla teoretyków i praktyków

Ostatnie publikacje

Redakcje

 

Do najważniejszych jego publikacji naukowych należą:

 

- Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010, s.195 (współautor S. Byczko).

 

- Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź-Austin 2011.

 

Komercjalizacja nauki i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

 

- Technology transfer and the development of New technology-based firms: Polish perspectives and case study on nanotechnology, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Eldar, Northampton, 2011, ss. 239-269.

 

- Value - Added Partnering and Innovation In a Changing World, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009, s.391.(red. nauk. wraz z Marina van Geenhuizen, David V. Gibson, Maciej Urbaniak)

 

- Entwicklung technologischer Firmen - theoretische und empirische Grundlagen [w:] Anna Warda, Zenon Weigt (red.), Nachwuchswissenschaftler Präsentieren Ihre Forschung, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Gissen 2009, s. 153 - 167.

 

 

 


Copyright 2014 © Dariusz Trzmielak

Strony internetowe Łódź